ดัชนีชั้นนำของ OECD สำหรับเกาหลีลดลงเป็นเดือนที่ 5 ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา

ดัชนีเศรษฐกิจชั้นนำของเกาหลีร่วงลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ […]