CMMU เดินหน้าพันธกิจ ปั้นผู้เล่น MVP ออกสู่วงการธุรกิจ

CMMU เดินหน้าพันธกิจ ปั้นผู้เล่น MVP ออกสู่วงการธุรกิจ

รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดเผยว่า เป้าหมายใหญ่ในวาระปีที่ 25 จะเข้มข้นยิ่งขึ้นในปี 2565 CMMU มีพันธกิจใหญ่ที่ต้องการสร้างผู้นำองค์กร หรือพัฒนาผู้นำองค์กรให้มีศักยภาพ เพื่อที่จะไปแข่งขันในตลาดธุรกิจได้ เพราะทุก ๆ องค์กรปัจจุบัน ล้วนต้องการบุคลากรที่เก่งรอบด้าน รู้จริง ปฏิบัติได้จริง และปรับตัวต่อทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัว

ดังนั้นการปั้นนักศึกษาของ CMMU ให้เป็นผู้เล่นตัวจริง MVP เหมือนเกมกีฬา เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ จึงสะท้อนภาพผ่าน 3 กุญแจสำคัญ คือ

1. M-Modern ทันสมัยด้วยเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการสอน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนของธุรกิจ

2. V-Versatile เค้นศักยภาพของนักศึกษาออกมาให้ได้มากที่สุด พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการธุรกิจครบรอบด้าน และรู้วิธีรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโลกธุรกิจ

3. P-Professional ทุกสาขาวิชาของ CMMU ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน AACSB ที่มีมหาวิทยาลัยเพียง 5% ของโลกที่ได้รับการรับรอง จึงมีความพร้อมในการผลิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จและเป็นมืออาชีพในวงการธุรกิจ

ดร.วิชิตากล่าวว่า การผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้เล่น MVP ได้สำเร็จนั้น วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาที่จะหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนเก่งพร้อมต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาธุรกิจและสังคมได้ก็สำคัญ ดังนั้น วิทยาลัยจึงต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า CMMU สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับใครและด้านใดได้บ้าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนและสังคมอย่างไร

นอกเหนือไปจากการวัดผลการเติบโตในด้านตัวเลข ซึ่งในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษา จึงต้องมี
การส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคม และในวาระครบรอบปีที่ 25 ของ CMMU เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม Management Talk ในหัวข้อที่หลากหลายมาโดยตลอดถึงปัจจุบัน เปิดให้ผู้คนเข้ามารับฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ มีทั้งการเชิญศิษย์เก่ามาพูดคุยว่าเมื่อเรียนจบจาก CMMU ไปแล้ว พวกเขาได้นำความรู้ไปใช้อย่างไรบ้าง เชิญผู้บริหารชั้นนำระดับ CEO มาร่วมพูดถึงการจัดการธุรกิจ การบริหารคน หรือล่าสุดในเดือนมีนาคม 2565 มีหัวข้อ “สรรหา พัฒนา รักษา HR อย่างไร..สไตล์ Microsoft” โดยทีมไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

CMMU เดินหน้าพันธกิจ ปั้นผู้เล่น MVP ออกสู่วงการธุรกิจ

เรามองว่า การต่อยอดหรือการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยหรือทั่วโลก เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง และต้องสร้างอิมแพ็กต์ได้จริง ดังนั้นความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอจากการจัดกิจกรรม Management Talk ด้วยการใส่เรี่ยวแรงคัดสรรเนื้อหา และผู้พูดในการส่งต่อองค์ความรู้ที่จะพัฒนาสังคม และธุรกิจในเชิงบวก จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ CMMU จะผลักดันทำอย่างต่อเนื่อง และไม่เพียงเท่านั้นในปี 2565 จะได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ โครงการใหม่ ๆ ที่ครบครันด้วยสาระความรู้ ความสนุกอีกจำนวนมากอย่างแน่นอน

คณบดี CMMU กล่าวว่า ไม่เพียงแต่องค์กรหรือบริษัทที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง-ทีมงานเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีโควิด-19 เท่านั้น สถาบันการศึกษาก็มีการ “ปรับ” และ “เปลี่ยน” ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในสถาบัน เปลี่ยนวัฒนธรรม หรือเปลี่ยนกลยุทธ์เช่นกัน ตอนนี้ CMMU มีการปรับการเรียนเป็นรูปแบบ Hybrid ที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนออนไลน์ที่บ้านหรือเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยได้ ภายใต้การบริหารความปลอดภัยตามมาตรฐาน

แต่การเรียนออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่ตั้งกล้อง แล้วออกมาพูดเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุด ทางคณาจารย์จึงมีการมาร่วมกันพิจารณา Student Journey ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของหลักสูตรทั้งหมดว่า เราจะสอนอย่างไรเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยกันได้มากที่สุดเพื่อให้นักศึกษารู้สึกไร้รอยต่อ

ต่อมาในด้านหลักสูตรระดับปริญญาโท ทาง CMMU ได้มีการผลิตหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยตอบโจทย์ภาคธุรกิจทั่วโลกที่กำลังตระหนักให้ความสำคัญต่อเรื่อง Sustainability หรือความยั่งยืน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยหลักสูตรชื่อว่า Managing for Sustainability เป็นหลักสูตรการบริหารจัดการการเติบโตของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยที่เราต้องการจะบอกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ไม่ได้เป็นส่วนที่แยกออกมาจากการบริหารจัดการ แต่เป็นส่วนที่ฝังตัวเข้าไปในกระบวนการทุกอย่าง รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร ที่จะช่วยขยายมุมมองนักศึกษาให้นึกถึงประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และโลกควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว

“ต้องยอมรับว่า เด็กยุคใหม่ทุกคนอยากจะอยู่ในองค์กรที่เขารู้สึกว่าเขามีค่า องค์กรที่เขารู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรให้กับคนอื่น โดย CMMU จะเป็นสถานที่ที่จะสามารถทำให้เด็กยุคใหม่รู้สึกแบบนั้นได้ เพราะวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประโยชน์คืนต่อตนเอง สังคม และโลก ซึ่งหากเราร่วมแรงร่วมใจในการทำสิ่งที่ดีแล้วย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ ขณะเดียวกันในการบริหารวิทยาลัยให้ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ ที่มีการเรียนรู้เร็ว มีกระบวนการคิด การตัดสินใจตามความต้องการตนเองแท้จริง และมีตัวเลือกทางการศึกษาเยอะไม่เหมือนสมัยก่อน CMMU พร้อมให้เด็กยุคใหม่ได้เลือก โดยเรามีทางเลือกให้เขา สนับสนุนในสิ่งที่จะทำให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ แล้วนำไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ accademiasax.com

UFA Slot

Releated