ufabet

เปิดเคล็ดลับวิธีบริหารเงินของเจ้าของธุรกิจ

การเริ่มต้นการทำธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ย่อมมุ่งหวังการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งลำดับแรก

ดังนั้นความรู้เรื่องวิธีบริหารเงินของเจ้าของธุรกิจย่อมเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ เรามาดูกันว่า ความรู้ทางการเงินที่จำเป็นได้แก่อะไรบ้าง และเราจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ใด

ความเข้าใจในกระแสเงินสด

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีบริหารเงินของเจ้าของธุรกิจที่สำคัญที่สุด คือ การรู้ว่ามีกระแสเงินไหลเข้าและไหลออกไปกับกิจกรรมใดบ้าง รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนเป็นกระแสเงินสดหรืออยู่ในรูปของลูกหนี้การค้า มีสัดส่วนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดไหลออก สัดส่วนดังกล่าวเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเราหรือไม่ และปริมาณการสำรองเงินสดหมุนเวียนควรเป็นเท่าไร

นับเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่สุด ธุรกิจจำเป็นต้องรู้ว่า มีกระแสเงินไหลเข้า และไหลออกไปกับกิจกรรมใดบ้าง รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนเป็นกระแสเงินสดหรืออยู่ในรูปของลูกหนี้การค้า มีสัดส่วนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดไหลออก สัดส่วนดังกล่าวเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเราหรือไม่ และปริมาณการสำรองเงินสดหมุนเวียนควรเป็นเท่าไร สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่อาจจะมีการจ้างฝ่ายบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินอยู่แล้ว แต่เจ้าของธุรกิจเองก็ควรจะอ่านงบการเงินเหล่านี้ให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกระแสเงินสด หรืองบกำไรขาดทุน ส่วนในธุรกิจขนาดเล็ก การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างง่าย ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละเดือน ทั้งยังใช้สังเกตเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น หากพบค่าใช้จ่ายที่ค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ เดือน เราควรจะต้องให้ความใส่ใจ และติดตามหาสาเหตุเพื่อแก้ไขต่อไป เป็นวิธีบริหารเงินของเจ้าของธุรกิจที่ช่วยให้เราสังเกตเห็นรูรั่วทางการ

เงินของธุรกิจนั่นเอง

การทำบัญชีจะเป็นการบันทึกตัวเลขในอดีตที่สามารถใช้คาดการณ์ตัวเลขในอนาคต วิธีบริหารเงินของเจ้าของธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงแต่บันทึกรายรับ-รายจ่าย แต่ควรให้ความสำคัญกับการคาดการณ์รายรับ-รายจ่ายในอนาคตด้วย ตัวอย่างเช่น การประเมินรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจในสามเดือนข้างหน้า โดยเราสามารถใช้ตัวเลขการประมาณการณ์นี้เพื่อควบคุมการดำเนินงาน เช่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเดือนละ 3% ธุรกิจจึงตั้งมาตรการดูแลยอดขายให้สูงขึ้น 5% ทุกเดือน และควบคุมการใช้จ่ายให้คงที่

การประเมินการลงทุนในอนาคต

เวลาริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ ๆ เจ้าของธุรกิจควรจะมีความรู้ในการประเมินมูลค่าของโครงการที่กำลังจะตัดสินใจลงทุน หากพบว่าโครงการมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุน ก็ย่อมทำให้การตัดสินใจลงทุนขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์ จำเป็นต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถเลือกใช้ปัจจัยในการคำนวณได้อย่างเหมาะสม จึงจะทำให้ได้ผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ

เจ้าของธุรกิจอาจเริ่มศึกษาความรู้ทางบัญชีและวิธีบริหารเงินของเจ้าของธุรกิจด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือ หรือหาคอร์สอบรมสั้น ๆ สำหรับพื้นฐานทางบัญชี และการเงิน เช่น การอบรมกับสถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การหาแหล่งเงินทุน และการใช้เครื่องมือทางการเงิน

วิธีบริหารเงินของเจ้าของธุรกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การเข้าถึงช่องทางเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อที่มีรูปแบบเหมาะสมกับธุรกิจจากธนาคาร การร่วมลงทุนกับบริษัทคู่ธุรกิจ หรือแม้แต่ Venture Capital หรือ Crowd Funding นอกจากนี้ เจ้าของธุรกิจควรจะมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อต่อยอดการลงทุน เช่น ซื้อกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง ดอกเบี้ยสูง ความเสี่ยงต่ำเพื่อพักเงิน หรือใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการทำ Hedging สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ accademiasax.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated